همه تغییر جنسیت های سینمای ایران | اسامی و عکس بازیگران

همه تغییر جنسیت های سینمای ایران | اسامی و عکس بازیگران

اکبر عبدی یکی از بازیگران مشهور ایرانی است که تا کنون بارها با گریم زنانه مقابل دوربین رفته است هنر گریم یکی از بخش های مهم عرصه بازیری است که می تواند چهره های متفاوتی را بر زوی صورت بازیگران ترسیم کند. اکبر عبدی یکی از بازیگران مشهور ایرانی است که تا کنون بارها با گریم زنانه مقابل