۱۲+۱ چهره روی صندلی پرحاشیه خانه سینما

۱۲+۱ چهره روی صندلی پرحاشیه خانه سینما

سنترسینماپرس نوشت: سرانجام پس از حدود ۶ ماه از برگزاری انتخابات هیات مدیره خانه سینما، سیزدهمین مدیرعامل این نهاد صنفی معرفی شد تا مدیریت این نهاد صنفی برای نخستین بار به یکی از سینماگران زن سپرده شود. ابتدای شهریور ماه بود که خبر رسید منوچهر شاهسواری از مدیرعاملی خانه سینما استعفا کرده؛ خبری که انتشار