واریز عیدی ۱۰ میلیون تومانی به این دسته از بازنشستگان

واریز عیدی ۱۰ میلیون تومانی به این دسته از بازنشستگان

میزان عیدی و پاداش پایان سال ۱۴۰۱ در دولت مشخص و ابلاغ شد. وزیر کار در همین خصوص گفت: دولت به خزانه وصل است و ما به درآمد؛ باید تامین منابع کرده و سپس عیدی را پرداخت کنیم. بیشتر بخوانید:  مبلغ عیدی بازنشستگان را شوکه کرد!  مبلغ عیدی بازنشستگان را شوکه کرد!  عیدی بازنشستگان برای