کوچک شدن اقتصاد روسیه در سال جاری

کوچک شدن اقتصاد روسیه در سال جاری

سنترسینماپرس: تحریم‌های غرب، اقتصاد روسیه را از زمان شروع جنگ در اوکراین ویران کرده است. روبل نیز برای مدتی به‌شدت ضربه خورد و تقریباً بیست درصد از ارزش خود را در چند هفته اول پس از حمله روسیه از دست داد. از آن زمان به بعد روبل تا حد زیادی بهبود یافته؛ کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند