داوران فیلم های نوجوان و موبایلی چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی معرفی شد

داوران فیلم های نوجوان و موبایلی چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی معرفی شد

هیات داوران ۲ بخش فیلم های نوجوان و موبایلی چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی معرفی شدند. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، مسعود امامی، وحید گلستان و سیاوش چراغی پور مسئولیت داوری آثار ۲ بخش فیلم های نوجوانان و فیلم های موبایلی چهاردهمین