محمد رضا دلپاک طراح صدای سینمای ایران یاد عباس کیارستمی در ژاپن زنده شد

محمد رضا دلپاک طراح صدای سینمای ایران یاد عباس کیارستمی در ژاپن زنده شد

سنترسینماپرس: محمدرضا دلپاک طراح صدای سینما، که از افتخارات او می‌توان به استادی در دانشگاه هنر توکیو اشاره کرد، در دوره جدید تدریس خود در این دانشگاه، یاد دوست دیرینه خود را عباس کیارستمی را زنده کرد. دلپاک و مرحوم کیارستمی در هفت اثر با یکدیگر همکاری کرده‌اند. محمد رضا دلپاک طراح صدای سینمای ایران