هیئت انتخاب آثار یازدهمین دوره تئاتر صاحبدلان معرفی شدند

هیئت انتخاب آثار یازدهمین دوره تئاتر صاحبدلان معرفی شدند

هیئت انتخاب آثار ۲ بخش صحنه‌ای و تئاتر خیابانی یازدهمین دوره تئاتر صاحبدلان معرفی شدند. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، هیئت انتخاب آثار بخش صحنه‌ای و تئاتر خیابانی یازدهمین دوره تئاتر صاحبدلان معرفی شد. احمد جولایی، یدالله وفاداری و محمد حمزه‌زاده انتخاب آثار بخش صحنه‌ای و مهدی کاموس، مجید