کد خبر : 4294
تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 - 7:42

احتمال حذف پروانه ساخت برای فیلمسازان مشهور

احتمال حذف پروانه ساخت برای فیلمسازان مشهور
وزارت ارشاد و سازمان سینمایی این نکته را کاملا قبول کردند که فیلمسازان شناخته شده نیازی به دریافت مجوز ساخت ندارند.

سنترسینماپرس نوشت: سیدجمال ساداتیان درباره عدم اخذ مجوز ساخت فیلمسازان معتبر گفت: مدتی است بحثی در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی مطرح است  مبنی بر اینکه اگر فیلمسازان و تهیه کننده های شناخته شده مورد تایید، ریسک ساخت فیلم بدون پروانه ساخت را می پذیرند فیلمشان را وارد مراحل تولید کرده و بسازند.

به این معنی که مراحل دریافت پروانه ساخت را سپری نکنند و فیلمشان را تولید کنند.

او افزود : همانطور که می دانید مدتها بود بحث حذف مراحل پروانه ساخت در سینمای ایران مطرح بود  گویا در حال حاضر این بحث برای فیلمسازان شناخته شده و معتبر مطرح  شده است و وزارت ارشاد و سازمان سینمایی این نکته  را کاملا قبول کردند که فیلمسازان شناخته شده نیازی به دریافت مجوز ساخت ندارند و فقط برای دریافت پروانه نمایش اقدام کنند اما هنوز به مرحله احرایی نرسیده است .

ساداتیان گفت : البته این مورد پیشتر درباره فیلم «مست عشق »اتفاق افتاده بود که این فیلم بدون پروانه ساخت در ایران تولید شد و فقط از جانب کشور ترکیه مجوز ساخت داشت و خب در حال حاضر پروانه نمایش دریافت کرد.

ساداتیان در انتهای صحبت گفت : به نظرم این اعتماد به فیلمسازان شناخته شده و معتبر برای ساخت فیلم بدون مجوز ،بسیار اهمیت دارد و قابل تامل است.