روزهای خوب سینما دوباره باز می‌گردد

رئیس سازمان سینمایی، از بازگشت روزهای خوب به سینما نوشته است.

به گزارش خبرنگار سنترسینماپرس ، حسین انتظامی در توئیتر خود نوشت:

«با تسریع در واکسیناسیون سراسری و بازگشت به حالت عادی، آیینِ سینما رفتن احیا می‌شود و روزهای خوب سینما دوباره باز می‌گردد.»

‏⁧

روزهای خوب سینما دوباره باز می‌گردد