ستاره نوظهور هندی از لذت کار با مجید مجیدی در فیلم «آن‌سوی ابرها»گفت

ستاره نوظهور هندی از لذت کار با مجید مجیدی در فیلم «آن‌سوی ابرها»گفت

  ایشان خاطر ضمن صحبت کردن درباره سریال جدیدش با عنوان «یک پسر مناسب» از لذت کار کردن با مجیدی مجیدی در فیلم «آن‌سوی ابرها» گفت. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از ورایتی، ایشان خاطر ستاره نوظهور هندی باور دارد که مخاطبان آمریکایی به شدت به اثر جدید میرا نایر کارگردان هندی پاسخ می‌دهند. وی