سریال SEE و “هراس‌آفرینی سکولارها از آخرالزمان”

سریال SEE و “هراس‌آفرینی سکولارها از آخرالزمان”

فضای سریال نگریستن یا دیدن بسیار ترسناک است و سرشار از خشونت و وهم از روزگاری است که نابینایی چندان مایه ترس و وحشت نیست بلکه اسب‌ سواران سنگدل و خشن و متعصبی که در پی به زیر یوغ کشیدن مردم مطابق با تفکر و دیدگاه خودند، مایه ترس و حیرت است. به گزارش سنترسینماپرس،