استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای بین المللی کردن سینمای ایران

استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای بین المللی کردن سینمای ایران

  نشست فرهنگی شورای عالی مناطق آزاد با حضور سعید محمد و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، اولین نشست معاونت فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر این شورا و عضو