فراستی بازهم حمله کرد؛ این‌بار به بهرام رادان و نرگس آبیار

فراستی بازهم حمله کرد؛ این‌بار به بهرام رادان و نرگس آبیار

مسعود فراستی، در برنامه سینمایی «هفت»، وجوه داستانی و فنی «ابلق» را نقد منفی کرد و در طعنه به نرگس آبیار، این فیلم را نه تحت تاثیر جنبش «می تو» بلکه «یو تو» خواند. او همچنین، بار دیگر تاکید کرد که بهرام رادان بازیگر خوبی نیست. به گزارش سنترسینماپرس، مسعود فراستی، شامگاه گذشته در میز