فقر ژانر در سینمای ایران

فقر ژانر در سینمای ایران

رئیس انجمن فیلمنامه‌نویسان می‌گوید که طرح حمایت از فیلمنامه‌ها در صورت استمرار می‌تواند تغییراتی را برای رونق سینمای ایران ایجاد کند. به گزارش خبرنگار سنتر سینما پرس سالی که در حال سپری کردن آنیم به علت بحران کرونا و مصائب ناشی از آن نتوانست از نظر اکران و نمایش چندان موفق باشد و برای همین از