تبریک خانه سینما به جشنواره جهانی فیلم فجر برای ثبت در «فیاپف»

تبریک خانه سینما به جشنواره جهانی فیلم فجر برای ثبت در «فیاپف»

خانه سینما ثبت جشنواره جهانی فیلم فجر در «فیاپف» را تبریک گفت. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از روابط عمومی خانه سینما، طی پیامی خانه سینما ثبت جشنواره جهانی فیلم فجر در «فیاپف» را تبریک گفت. در متن این پیام آمده است: «ثبت در فیاپف، جشنواره جهانی فیلم فجر را وارد جریانی جدید کرد. جریانی