همکاری لیلا حاتمی با همسر ساره بیات در “هرمان”

همکاری لیلا حاتمی با همسر ساره بیات در “هرمان”

فیلم هرمان با بازی لیلا حاتمی و آهنگسازی علیرضا افکاری که به تازگی با ساره بیات ازدواج کرده است ساخته می شود. فیلم هرمان با بازی لیلا حاتمی و آهنگسازی علیرضا افکاری که به تازگی با ساره بیات ازدواج کرده است ساخته می شود. تدوین «هِرمان» به پایان رسید و علیرضا افکاری موسیقی فیلم را