در یک سال ۱۱۷ فیلم سینمایی مجوز ساخت گرفتند

در یک سال ۱۱۷ فیلم سینمایی مجوز ساخت گرفتند

بر اساس گزارش عملکرد یکساله معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی در یک سال گذشته مجوز ۱۱۷ عنوان اثر با موضوعات مختلف را صادر کرده است. به گزارش سنترسینماپرس، حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی ضمن ارائه گزارش عملکرد یکساله شورای پروانه ساخت سینمایی گفت: همزمان با