محمدرضا فرجی ؛ سینماها از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی امن هستند/ صدمه جبران‌ناپذیر

محمدرضا فرجی ؛ سینماها از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی امن هستند/ صدمه جبران‌ناپذیر

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی با اشاره به اینکه در تلاش هستند تا سالن‌های سینمایی به گروه شغلی ۲ منتقل شوند، تاکید کرد که سینماها از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی امن هستند. سنترسینماپرس _ محمدرضا فرجی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی گفت: یکی از مهمترین مباحثی که در حال