اسماعیلی در مجلس مطرح کرد؛ نه انفعال دولت را قبول داریم نه تصدی‌گری‌اش را!

اسماعیلی در مجلس مطرح کرد؛ نه انفعال دولت را قبول داریم نه تصدی‌گری‌اش را!

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد در جلسه دفاع از خود در جمع نمایندگان مجلس گفت: ما نه رویکرد انفعالی دولت را قبول داریم نه تصدی‌گری‌اش را. بلکه قائل به استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی هستیم. به گزارش سنترسینماپرس، محمدمهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم عصر امروز سه‌شنبه ۲ شهریور با حضور