محمدمهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ راهی بهارستان شد

محمدمهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ راهی بهارستان شد

  محمدمهدی اسماعیلی گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کسب رای اعتماد از مجلس راهی بهارستان شد. به گزارش سنترسینماپرس محمدمهدی اسماعیلی گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کسب ۱۸۱ رای موافق از مجلس راهی بهارستان شد. در این گزارش نگاهی به سوابق وزیر پیشنهادی ارشاد خواهیم انداخت.