با حکم محمد خزاعی؛ مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی معرفی شد

با حکم محمد خزاعی؛ مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی معرفی شد

  محمد خزاعی معاون رئیس سازمان سینمایی کشور طی حکمی سید مهدی جوادی تهیه کننده سینما و مدیر فرهنگی را به سمت مدیرعامل بنیاد سینمایی منصوب کرد. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی کشور، محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کشور بر اساس