قادر آشنا:تمدیدطرح حمایتی ارشاد/گروه‌های نمایشی نگران صندلی‌های خالی نباشند

قادر آشنا:تمدیدطرح حمایتی ارشاد/گروه‌های نمایشی نگران صندلی‌های خالی نباشند

مدیرکل هنرهای نمایشی اعلام کرد دستورالعملی که در سال ۹۹ در خصوص حمایت از ۵۰ درصد ظرفیت خالی اجرای گروه‌های تئاتری در شرایط کرونایی اعمال شد، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ نیز اجرا می‌شود. به گزارش سنترسینماپرس، با شیوع ویروس کرونا اجراهای تئاتری متوقف شد و گروه‌های تئاتری طی ۱ سال گذشته شرایط مناسبی را برای تولید و