مستند سه قسمتی «خانواده خرس قطبی و من» ازامروز در برنامه چهارسوی علم به نمایش در می آید.

مستند سه قسمتی «خانواده خرس قطبی و من» ازامروز در برنامه چهارسوی علم به نمایش در می آید.

سنترسینماپرس:مستند سه قسمتی «خانواده خرس قطبی و من» از ۸ آذر ماه در برنامه چهارسوی علم به نمایش در می آید.  «خانواده خرس قطبی و من» تولید ۲۰۱۸ است که از شنبه ۸ آذر تا دوشنبه ۱۰آذر هر شب ساعت ۲۲ در قالب مجموعه ی چهار سوی علم به نمایش در می آید. این مستند