تولید ۹ مستند انیمیشنی از زندگی مفاخر ایران

تولید ۹ مستند انیمیشنی از زندگی مفاخر ایران

چند مستند انیمیشن سرگذشت مفاخر ایران با مشارکت معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید و در اختیار مراکز کانون سراسر کشور قرار گرفت. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، چند مستند انیمیشن سرگذشت مفاخر ایران با مشارکت معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و