۱۰ بازیگر سرشناس که ۳ سال پیاپی نامزد اسکار شدند

۱۰ بازیگر سرشناس که ۳ سال پیاپی نامزد اسکار شدند

اسکار بزرگترین میدان رقابتی برای سینماگران در سطح بین‌المللی است و رکوردهایی که در رشته‌های مختلف، توسط افراد مختلف، در اسکار شکسته می‌شود، همیشه قابل توجه بوده است. در اکثر جشنواره‌ها کسانی که در انتهای شب جایزه را به خانه می‌برند نامشان در تاریخ ثبت می‌شود و سایر نامزدها به فراموشی سپرده می‌شوند. اما اسکار