منیژه حکمت: چاره ای ندیدم جز آنکه بحث ستمی را که بر فیلمی مظلوم همچون ۱۹ می رود، به حیطه عمومی بکشانم

منیژه حکمت: چاره ای ندیدم جز آنکه بحث ستمی را که بر فیلمی مظلوم همچون ۱۹ می رود، به حیطه عمومی بکشانم

سنترسینماپرس- منیژه حکمت، کارگردان فیلم ۱۹ بیانیه‌ای صادر کرد. متن بیانیه فیلم ۱۹ به شرح زیر است: اگر چاره ای ندیدم جز آنکه بحث ستمی را که بر فیلمی مظلوم همچون ۱۹ می رود، به حیطه عمومی بکشانم، از یک سو، بابت مقابله با سیاست تهدید و ارعاب سازمان سینمایی بود و از سوی دیگر،