بررسی حضور نفت در داستان و خاطرات ایرانیان توسط نشر خزه چاپ شد

بررسی حضور نفت در داستان و خاطرات ایرانیان توسط نشر خزه چاپ شد

کتاب «طلای سیاه در مس داستان» نوشته نسیم خلیلی توسط نشر خزه منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش سنترسینماپرس به نقل از روابط عمومی نشر خزه، کتاب «طلای سیاه در مس داستان؛ درآمدی بر بازتاب نفت و غرب در ادبیات داستانی و خاطرات ایرانیان» نوشته نسیم خلیلی به‌تازگی توسط نشر خزه منتشر و راهی