افزایش یارانه منتفی شد؟

افزایش یارانه منتفی شد؟

صد و بیستمین یارانه نقدی طی روزهای آینده بار دیگر با همان مبلغ ۴۵هزار و ۵۰۰تومان به حساب خانوارها واریز می‌شود، آنچه که مجلس درباره افزایش چند برابری یارانه نقدی در سال آینده پیش بینی کرده بود با رد کلیات لایحه بودجه فعلا منتفی است و مشخص نیست که با اصلاح لایحه و مصوبات جدید