سعید خطیب‌زاده: بازگشت ایران به مذاکرات برجام قطعی است

سعید خطیب‌زاده: بازگشت ایران به مذاکرات برجام قطعی است

  سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی قطعا به مذاکرات برجام باز می‌گردد اما زمان آن پس از پایان مراحل مطالعه و مرور سوابق ادوار پیشین مذاکرات تعیین می‌شود. به گزارش سنترسینماپرس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با شبکه فرانس۲۴ تصریح کرد: جمهوری اسلامی قطعا به مذاکرات برجام باز می‌گردد