برپایی نخستین فیلمواره «خلیج فارس» همزمان در چهار استان کشور

برپایی نخستین فیلمواره «خلیج فارس» همزمان در چهار استان کشور

انجمن سینمای جوانان ایران با مشارکت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برای نخستین بار فیلمواره «خلیج فارس» را برگزار می‌کند. به‌ گزارش سنترسینماپرس به نقل از روابط‌ عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، نخستین فیلمواره «خلیج فارس» به‌ مناسبت روز ملی خلیج فارس (دهم اردیبهشت‌ماه) به‌ مدت ۳ روز، همزمان در چهار استان خوزستان، هرمزگان،