مدیر جدید جشنواره فیلم لندن انتخاب شد.

مدیر جدید جشنواره فیلم لندن انتخاب شد.

سنترسینماپرس: کریستی مدسون از سال آینده به سمت مدیریت این جشنواره سرشناس اروپایی برگزیده شد. وی قبلا مدیر جشنواره ادینبورگ در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بوده است. بعد از انتخاب شدنش در این سمت، وی گفت: «جشنواره ها به سینماگران و هنرمندان و به تماشاگران لحظات نابی را هدیه می کنند که در محدوده گسترده