خداحافظی با ترامپ/سرگیجه پنتاگون حین بازی با اعصاب کنگره

خداحافظی با ترامپ/سرگیجه پنتاگون حین بازی با اعصاب کنگره

  شمارش معکوس برای تحویل کاخ سفید به مستاجر جدید آغاز شده حال آنکه ترامپ قصد دارد مراسم خداحافظی خود را به نمایش سردرگمی و ماجراجویی در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل کند. سنترسینماپرس: عادت داشتیم به گوشه و کنایه از او با عنوان «خاص» یاد کنیم؛ فردی که استثناگرایی آمریکایی را به اوج خود رساند و با