سجادی حسینی : «هنروتجربه» نوعی اکران برای ساکت کردن است

سجادی حسینی : «هنروتجربه» نوعی اکران برای ساکت کردن است

کاوه سجادی حسینی می گوید «هنروتجربه» تبدیل به نوعی اکران برای ساکت کردن فیلمسازان شده است. سنترسینماپرس: کاوه سجادی حسینی کارگردان سینما درباره شرایط اکران فیلم‌های خاص در گروه سینمایی «هنروتجربه» گفت: هرچند سال‌هاست که گروه «هنر و تجربه» فعالیت خود را آغاز کرده و بستری برای نمایش بسیاری از فیلم‌های هنری و تجربی ایجاد کرده